Regjistro kursin

dhe fillo trajnimet në kohë

Kursi për dizajn grafik & video

Kursi për dizajn grafik dhe video është themeluar bazuar në një përvojë njëzet vjeçare në programet aplikative të dizajnit grafik dhe videos dhe kurrikula e këtij kursi është e bazuar mbi kërkesat e tregut ndërkombëtar dhe vendor. Funksionimi i kursit ka filluar para 4 vitesh dhe deri tani qindra kursistë kanë përfunduar me sukses nivelet në këtë kurs dhe tani ata hapërojnë me trendet e zhvillimit të dizajni grafik dhe video. Sot ata janë pjesë të kompanive me renome falë fillimit të karrierës së tyre në Kursin për dizajn grafik dhe video.

Kursi Normal (12 mujor)

Kursi Normal zhvillohet një herë në javë dhe mbahet 2 orë të plota, tri nivelet e saj përfshi trajnimin në tri softueret Adobe Illustrator ose Corel Draw, Photoshop dhe Indesign zgjasin 12 muaj dhe ju trajnoheni plotë 96 orë. E njëjta vlen edhe nëse ju përzgjedhni dy nivelet tjera, pra dy softueret e videos Adobe Premiere dhe After Effects ju trajnoheni 12 muaj plotë 96 orë!

Kursi Intensiv (6 mujor)

Kursi Intensiv zhvillohet dy herë në javë dhe mbahet 4 orë të plota, tri nivelet e saj përfshi trajnimin në tri softueret Adobe Illustrator ose Corel Draw, Photoshop dhe Indesign zgjasin 6 muaj dhe ju trajnoheni plotë 96 orë. E njëjta vlen edhe nëse ju përzgjedhni dy nivelet tjera, pra dy softueret e videos Adobe Premiere dhe After Effects ju trajnoheni 6 muaj plotë 96 orë!

Kursi Superintensiv (3 mujor)

Kursi Superintensiv zhvillohet katër herë në javë dhe mbahet 8 orë të plota, tri nivelet e saj përfshi trajnimin në tri softueret Adobe Illustrator ose Corel Draw, Photoshop dhe Indesign zgjasin 3 muaj dhe ju trajnoheni plotë 96 orë. E njëjta vlen edhe nëse ju përzgjedhni dy nivelet tjera, pra dy softueret e videos Adobe Premiere dhe After Effects ju trajnoheni 3 muaj plotë 96 orë! E veçanta e këtij lloji është se punësimi juaj është i garantuar në firmat vendore me të cilat Kursi për dizajn grafik & video ka të nënshkruar Memorandum bashkëpunimi.

Themeluesit

Kursi i dizajnit grafik & videos ka një përvojë disavjeçare të funksionimit.

 • Rrezeart Galica

  Themelues dhe ligjërues

 • rrezeARTstudio

  Është kompania nën të cilën vepron sektori i Kursit për dizajn grafik

 • Dizajn Grafik & Shtyp

  Sektor i kompanisë rrezeartstudio

 • Webdizajn

  Sektor i kompanisë rrezeartstudio

 • Kosovo Art Academy

  PARTNER BASHKËPUNUES

 • Christopher Scott

  Bashkëpunëtor i jashtëm

 • Behnam Raissen

  Bashkëpunëtor i jashtëm

 • Tracey Curtis

  Zathmedia

ORARI I KURSEVE

Orari i kurseve është kryesisht i fiksuar por mund të ndryshojë në marrëveshje me kursistët. Për fëmijë 9-18 vjeç vlen vetëm të shtuneve 12:00-14:00 dhe 14:00-16:00

trajnime praktike

PËRDORIMI I MJETEVE TË PUNËS

Gjatë kësaj seance trajnuese secili nga kursistët do të fillojë nga format fillestare të ilustrimit duke avansuar në format finale. Secili nga ta ka për detyrë që me përkushtim të ndjek trajnimet dhe të kryej në shtëpi detyrat që ngarkohet nga kursi.

120min

Kurs për dizajn & video

Niveli i fillestarëve

Rreth kursit.

Secili i interesuar mund të na kontaktojë dhe të njoftohet me gamën e njohurive që përfiton duke ndjekur kursin për dizajn grafik & video.

kursperdizajn.com

TRAJNIME PRAKTIKE

PËRDORIMI I GAMËS SË NGJYRAVE DHE MANIPULIMI

Në këtë seancë kursisti fillon dhe përfiton ngjyra që i duhen për përdorim pas përzierjs në përqindje të ngjyrave që posedon programi adekuat që përdorë. Ai aftësohet të përdorë këto në raste kur atij i duhet të realizoj një produkt të caktuar.

120 min

Kurs për dizajn & video

Niveli i fillestarëve

Rreth kursit

Secili i interesuar mund të na kontaktojë dhe të njoftohet me gamën e njohurive që përfiton duke ndjekur kursin për dizajn grafik & video.

kursperdizajn.com

TRAJNIMI PËR PRODUKTE TË DIZAJNIT

KRIJIMI I PRODUKTEVE

Seanca është e destinuar që kursistëve të fillojë dhe t'ju mundësojë krijimin e produkteve duke dizajnuar elementet përbërëse e të harmonizuara në formë dhe ngjyrë që finalizohen si produkt final.

120 min

Kurs për dizajn & video

Niveli i fillestarëve

Rreth kursit...

Secili i interesuar mund të na kontaktojë dhe të njoftohet me gamën e njohurive që përfiton duke ndjekur kursin për dizajn grafik & video.

kursperdizajn.com

TRAJNIME ONLINE

FAZA FILLESTARE E PËRDORIMIT TË MJETEVE TË PUNËS

Seanca online do të shfrytëzohet për fillimin e përdorimit të mjeteve të punës dhe krijimin e formave fillestare që kursisti të filloj dhe kuptoj funksionimin e këtyre mjeteve.

120min

Kurs Online i dizajnit grafik & videos

Niveli i fillestarëve

Rreth kursit...

Secili i interesuar mund të na kontaktojë dhe të njoftohet me gamën e njohurive që përfiton duke ndjekur kursin për dizajn grafik & video.

kursperdizajn.com

TRAJNIM ONLINE

PËRFITIMI DHE MANIPULIMI I NGJYRAVE GJATË PËRDORIMIT

Seanca e radhës iu mundëson që të njihni me gamën e ngjyrave duke i përzier ato dhe duke përfituar ngjyrat e dëshiruara për t'i përdorur për produktet e caktuara...

120 min

Kurs Online për dizajn grafik & video

Niveli i fillestarëve

Rreth kursit...

Secili i interesuar mund të na kontaktojë dhe të njoftohet me gamën e njohurive që përfiton duke ndjekur kursin për dizajn grafik & video.

kursperdizajn.com

trajnime praktike

PËRDORIMI I MJETEVE TË PUNËS

Gjatë kësaj seance trajnuese secili nga kursistët do të fillojë nga format fillestare të ilustrimit duke avansuar në format finale. Secili nga ta ka për detyrë që me përkushtim të ndjek trajnimet dhe të kryej në shtëpi detyrat që ngarkohet nga kursi.

120min

Kurs për dizajn & video

Niveli i fillestarëve

Rreth kursit.

Secili i interesuar mund të na kontaktojë dhe të njoftohet me gamën e njohurive që përfiton duke ndjekur kursin për dizajn grafik & video.

kursperdizajn.com

TRAJNIME PRAKTIKE

PËRDORIMI I GAMËS SË NGJYRAVE DHE MANIPULIMI

Në këtë seancë kursisti fillon dhe përfiton ngjyra që i duhen për përdorim pas përzierjs në përqindje të ngjyrave që posedon programi adekuat që përdorë. Ai aftësohet të përdorë këto në raste kur atij i duhet të realizoj një produkt të caktuar.

120 min

Kurs për dizajn & video

Niveli i fillestarëve

Rreth kursit

Secili i interesuar mund të na kontaktojë dhe të njoftohet me gamën e njohurive që përfiton duke ndjekur kursin për dizajn grafik & video.

kursperdizajn.com

TRAJNIMI PËR PRODUKTE TË DIZAJNIT

KRIJIMI I PRODUKTEVE

Seanca është e destinuar që kursistëve të fillojë dhe t'ju mundësojë krijimin e produkteve duke dizajnuar elementet përbërëse e të harmonizuara në formë dhe ngjyrë që finalizohen si produkt final.

120 min

Kurs për dizajn & video

Niveli i fillestarëve

Rreth kursit...

Secili i interesuar mund të na kontaktojë dhe të njoftohet me gamën e njohurive që përfiton duke ndjekur kursin për dizajn grafik & video.

kursperdizajn.com

TRAJNIME ONLINE

FAZA FILLESTARE E PËRDORIMIT TË MJETEVE TË PUNËS

Seanca online do të shfrytëzohet për fillimin e përdorimit të mjeteve të punës dhe krijimin e formave fillestare që kursisti të filloj dhe kuptoj funksionimin e këtyre mjeteve.

120min

Kurs Online i dizajnit grafik & videos

Niveli i fillestarëve

Rreth kursit...

Secili i interesuar mund të na kontaktojë dhe të njoftohet me gamën e njohurive që përfiton duke ndjekur kursin për dizajn grafik & video.

kursperdizajn.com

TRAJNIM ONLINE

PËRFITIMI DHE MANIPULIMI I NGJYRAVE GJATË PËRDORIMIT

Seanca e radhës iu mundëson që të njihni me gamën e ngjyrave duke i përzier ato dhe duke përfituar ngjyrat e dëshiruara për t'i përdorur për produktet e caktuara...

120 min

Kurs Online për dizajn grafik & video

Niveli i fillestarëve

Rreth kursit...

Secili i interesuar mund të na kontaktojë dhe të njoftohet me gamën e njohurive që përfiton duke ndjekur kursin për dizajn grafik & video.

kursperdizajn.com

trajnime praktike

PËRDORIMI I MJETEVE TË PUNËS

Gjatë kësaj seance trajnuese secili nga kursistët do të fillojë nga format fillestare të ilustrimit duke avansuar në format finale. Secili nga ta ka për detyrë që me përkushtim të ndjek trajnimet dhe të kryej në shtëpi detyrat që ngarkohet nga kursi.

120min

Kurs për dizajn & video

Niveli i fillestarëve

Rreth kursit.

Secili i interesuar mund të na kontaktojë dhe të njoftohet me gamën e njohurive që përfiton duke ndjekur kursin për dizajn grafik & video.

kursperdizajn.com

TRAJNIME PRAKTIKE

PËRDORIMI I GAMËS SË NGJYRAVE DHE MANIPULIMI

Në këtë seancë kursisti fillon dhe përfiton ngjyra që i duhen për përdorim pas përzierjs në përqindje të ngjyrave që posedon programi adekuat që përdorë. Ai aftësohet të përdorë këto në raste kur atij i duhet të realizoj një produkt të caktuar.

120 min

Kurs për dizajn & video

Niveli i fillestarëve

Rreth kursit

Secili i interesuar mund të na kontaktojë dhe të njoftohet me gamën e njohurive që përfiton duke ndjekur kursin për dizajn grafik & video.

kursperdizajn.com

TRAJNIMI PËR PRODUKTE TË DIZAJNIT

KRIJIMI I PRODUKTEVE

Seanca është e destinuar që kursistëve të fillojë dhe t'ju mundësojë krijimin e produkteve duke dizajnuar elementet përbërëse e të harmonizuara në formë dhe ngjyrë që finalizohen si produkt final.

120 min

Kurs për dizajn & video

Niveli i fillestarëve

Rreth kursit...

Secili i interesuar mund të na kontaktojë dhe të njoftohet me gamën e njohurive që përfiton duke ndjekur kursin për dizajn grafik & video.

kursperdizajn.com

TRAJNIME ONLINE

FAZA FILLESTARE E PËRDORIMIT TË MJETEVE TË PUNËS

Seanca online do të shfrytëzohet për fillimin e përdorimit të mjeteve të punës dhe krijimin e formave fillestare që kursisti të filloj dhe kuptoj funksionimin e këtyre mjeteve.

120min

Kurs Online i dizajnit grafik & videos

Niveli i fillestarëve

Rreth kursit...

Secili i interesuar mund të na kontaktojë dhe të njoftohet me gamën e njohurive që përfiton duke ndjekur kursin për dizajn grafik & video.

kursperdizajn.com

TRAJNIM ONLINE

PËRFITIMI DHE MANIPULIMI I NGJYRAVE GJATË PËRDORIMIT

Seanca e radhës iu mundëson që të njihni me gamën e ngjyrave duke i përzier ato dhe duke përfituar ngjyrat e dëshiruara për t'i përdorur për produktet e caktuara...

120 min

Kurs Online për dizajn grafik & video

Niveli i fillestarëve

Rreth kursit...

Secili i interesuar mund të na kontaktojë dhe të njoftohet me gamën e njohurive që përfiton duke ndjekur kursin për dizajn grafik & video.

kursperdizajn.com

Qindra kursistë pofesionistë pas Kursit për dizajn grafik & video
sot janë të punësuar në firma me renome

Në broshurën e mëposhtme mund të gjeni vetëm disa nga punimet e kursistëve të dalluar të Kursit për dizajn grafik & video. Puna me ta po vazhdon dhe gjeneratat e reja po sjellin punë edhe më të mira me të cilat nesër ata do të prezantohen edhe jashtë vendit tonë.

shkarko broshuren

Lokacioni / Location

Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Hy-51/1A1
(Afër AAK-së dhe marketit Super Viva)

rrezeARTstudio / Kurs për dizajn grafik & video

hotel

TEL. 044 180 081 (viber & whatsapp)

Na kontaktoni çdo ditë dhe do të merrni përgjigje për çdo pyetje!

Adresa / Address

Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Hy-51/1A1
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Tri nivelet e dizajnit grafik

Trajnoheni në tre softuere: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop dhe Adobe Indesign. Niveli i parë, mëson të krijosh: logo, poster, ilustrim, kopertina, ftesa, memorandum, kartëvizita, zarf etj. Niveli i dytë, mëson të manipulosh me foto, të përdorësh efekte speciale, të njohësh në thellësi punën me shtresa në Photoshop dhe të finalizosh produkte të ndryshme. Niveli i tretë, mëson të dizajnosh kopertina dhe brendinë e: librave, revistave, gazetave dhe të krijosh katalogje me produkte të ndryshme deri në finalizim gjithësecilën.

APLIKO

Sqarim, çmimet reale janë ato nëpërmjet ofertave që i dërgojmë të interesuarve. Të gjithë ata që aplikojnë duhet ta bëjnë regjistrimin dhe pagesën në zyrën tonë dhe të marrin orarin e ndjekjes së kursit.

PARTNERËT

Të gjithë këta partnerë kanë përfituar kursistë e më pas profesionistë nga Kursi për dizajn grafik & video. Bashkëpunimi i suksesshëm do të vazhdojë falë Memorandumeve të bashkëpunimit me secilin prej tyre. Punësimi përmes nesh vazhdon!!!